Aerohive Logo new Aerohive Logo new

Doel

Deze handleiding laat zien hoe u een Aerohive Access Point voor SpotOn configureert via HiveManager.

Vereisten

Log in op uw Aerohive HiveManager Select-account. Het wordt aanbevolen dat uw apparaat wordt bijgewerkt met de nieuwste firmwareversie.

U hebt een RADIUS-wachtwoord en een aangepaste URL nodig van het SpotOn-ondersteuningsteam. Chat met ons, stuur een e-mail ([email protected]) of bel ons (050 211 5201).

Netwerkopzet

De eerste stap bij het configureren van uw toegangspunt is het instellen van een nieuw beleid. Ga naar Configure en selecteer “ADD NETWORK POLICY”:

1 1

Selecteer het apparaattype en voer een naam in voor het netwerkbeleid. Druk op OPSLAAN om verder te gaan:

2 2

Druk op het tabblad "Draadloze netwerken" op Toevoegen en selecteer "Alle andere netwerken (standaard)". Kies in het dialoogvenster dat wordt geopend "Open (onbeveiligd)" als verificatietype, selecteer "Captive Web Portal inschakelen" en daaronder "Gebruikersverificatie op Captive Web Portal":

3 3

Selecteer onder “Kies authenticatietype:” de optie “Omleiden naar externe URL voor authenticatie”. Druk vervolgens op de knop TOEVOEGEN voor "Standaard Captive Web Portal" om de instellingen van de captive portal in te voeren:

4 4

Voeg een naam toe voor de captive webportal. De parameters voor Login URL, Password Encryption en Authentication Method worden hieronder gegeven:

5 5

Login-URL: https://portal.spotonwifi.com/auth/vendor/[CUSTOM ID]/aerohive Wachtwoordcodering: UAM Basis
Verificatiemethode: PAP

Opmerking: SpotOn-ondersteuning kan u uw AANGEPASTE ID verstrekken.

Voeg onder Walled Garden alle hier gegeven URL's als volgt toe (meerdere URL's kunnen worden ingevoerd, gescheiden door komma's):

6 6

Druk op de knop "SAVE CWP" om de wijzigingen op te slaan. Voeg onder Verificatie-instellingen een nieuwe standaard RADIUS-servergroep toe:

7 7

Selecteer onder RADIUS-serverinstellingen "Nieuwe externe RADIUS-server". Voer een naam in voor het en voor de RADIUS-server en maak een IP-adresobject voor het onderstaande RADIUS-server-IP. Voeg vervolgens het onderstaande geheim toe en druk op "EXTERNE RADIUS OPSLAAN":

IP-adres: 94.124.94.160 Verificatiepoort: 1812 Accounting-poort: 
1813 Shared Secret: Vraag het SpotOn-team om het RADIUS-wachtwoord

8 8

Druk op Opslaan om naar het tabblad Apparaatsjablonen te gaan. Druk op TOEVOEGEN en selecteer uw apparaatmodel. Druk op VOLGENDE om verder te gaan:

9 9

Er zijn geen wijzigingen vereist onder Aanvullende instellingen. Druk op VOLGENDE om door te gaan naar Beleid implementeren. Selecteer uw apparaat en druk op de UPLOAD-knop. Nadat de update is uitgevoerd, gaat u naar Monitor en selecteert u uw apparaat. Ga onder Configuratie naar Apparaatconfiguratie. Voer in het veld Hostnaam uw AANGEPASTE ID in die door het ondersteuningsteam van SpotOn aan u is gecommuniceerd:

10 10

Druk op OPSLAAN en NU BIJWERKEN om de configuratie te voltooien.

Heb je het antwoord gevonden?